KHAI GIẢNG KHÓA Ô TÔ : B2K374

Thời gian còn lại :

"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Đăng ký ngay

Lịch tổng ôn lý thuyết + Lịch thi

Lịch thi chứng chỉ lái xe ô tô các hạng

Ngày thi chứng chỉ Khóa học Địa điểm
8h30' sáng ngày 31/05/2020

(B2K366

+B11K84+B11K85) Long Biên

Long Biên

Lịch học lý thuyết

Ngày học Khóa học Địa điểm
  Ôn tập Luật GTĐB ô tô Long Biên
  Ôn tập Luật GTĐB mô tô A1 + Tổng ôn thực hành lái xe mô tô hạng A2 Long Biên

Ngày thi sát hạch lái xe mô tô

 

Ngày thi sát hạch mô tô hạng A1 Ngày thi sát hạch mô tô hạng A2 Địa điểm
Sáng 02/06/2020   Trung cấp nghề GTCC (Nhổn, Từ Liêm, Hà Nội)

Ngày thi sát hạch lái xe ô tô

Ngày thi sát hạch

Khóa học Địa điểm thi
Sáng 07/06/2020 Long Biên B2K366, B11K84, B11K85 Long Biên

Chú thích:

  • Thi sát hạch: yêu cầu học viên tập trung tại sân sát hạch lúc 07h (thi sáng), 13h (thi chiều).
  • Tổng ôn lý thuyết: yêu cầu học viên tập trung tại trung tâm lúc 08h30’ (học sáng), 14h (học chiều)

 

 
Chia sẻ:

Viết Bình luận