KHAI GIẢNG KHÓA Ô TÔ : B2K385

Thời gian còn lại :

"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Đăng ký ngay

Hotline : 0936251925

Lịch tổng ôn lý thuyết + Lịch thi

Lịch thi chứng chỉ lái xe ô tô các hạng

Ngày thi chứng chỉ Khóa học Địa điểm
8h30' sáng ngày 31/10/2020

B2K53HA,  

B11K64HA, 

CK51

Long Biên
8h30' sáng ngày 07/11/2020

B2K381

Long Biên
8h30' sáng ngày 15/11/2020

B2K382

Long Biên
8h30' sáng ngày 21/11/2020

B2K54HA,  

B11K65HA

Long Biên

Lịch học lý thuyết

Ngày học Khóa học Địa điểm
Chiều 25/10/2020 Ôn tập Luật GTĐB ô tô Long Biên
Sáng 08/11/2020 Ôn tập Luật GTĐB mô tô Long Biên
Chiều 08/11/2020 Ôn tập Luật GTĐB ô tô Long Biên

Ngày thi sát hạch lái xe mô tô

 

Ngày thi sát hạch mô tô hạng A1 Ngày thi sát hạch mô tô hạng A2 Địa điểm
Sáng 25/10/2020 Chiều 25/10/2020 Long Biên
Chiều 26/10/2020   Long Biên
Sáng 27/10/2020   Từ Liêm
Sáng 06/11/2020   Long Biên
Sáng 12/11/2020   Long Biên

Ngày thi sát hạch lái xe ô tô

Ngày thi sát hạch

Khóa học Địa điểm thi
Sáng 29/10/2020

Hà An

B2K52HA, 

B1TĐ62HA, B1TĐ63HA,

Long Biên
Sáng 13/11/2020

Long Biên

B2K381

Long Biên
Sáng 15/11/2020

Hà An

B2K53HA

B1TĐ64HA

CK51

Long Biên

Chú thích:

  • Thi sát hạch: yêu cầu học viên tập trung tại sân sát hạch lúc 07h (thi sáng), 13h (thi chiều).
  • Tổng ôn lý thuyết: yêu cầu học viên tập trung tại trung tâm lúc 08h30’ (học sáng), 14h (học chiều)

 

 
Chia sẻ:

Viết Bình luận