KHAI GIẢNG KHÓA Ô TÔ : B2K378

Thời gian còn lại :

"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Đăng ký ngay

Hotline : 0936251925

Lịch tổng ôn lý thuyết + Lịch thi

Lịch thi chứng chỉ lái xe ô tô các hạng

Ngày thi chứng chỉ Khóa học Địa điểm
8h30' sáng ngày 29/07/2020 B2K46HA, B11K57HA Tân Dân
8h30' sáng ngày 01/08/2020 B2K47HA, D-EK23 Long Biên
8h30' sáng ngày 02/08/2020

B2K373, B11K88

Long Biên
8h30' sáng ngày 15/08/2020 B2K374, B2K375 Long Biên
8h30' sáng ngày 22/08/2020

B2K48HA, B11K58HA,

B2-DK37, C-DK33

Long Biên
8h30' sáng ngày 29/08/2020 B2K376, B11K89 Long Biên

Lịch học lý thuyết

Ngày học Khóa học Địa điểm
Sáng 02/08/2020 Ôn tập Luật GTĐB ô tô Long Biên
Sáng 16/08/2020 Ôn tập Luật GTĐB ô tô Long Biên

Ngày thi sát hạch lái xe mô tô

 

Ngày thi sát hạch mô tô hạng A1 Ngày thi sát hạch mô tô hạng A2 Địa điểm
Sáng 10/08/2020

 

Long Biên
Sáng 12/08/2020 Chiều 12/08/2020 Long Biên

Ngày thi sát hạch lái xe ô tô

Ngày thi sát hạch

Khóa học Địa điểm thi
Sáng 11/08/2020

Long Biên

B2K373, B1TĐ88

Long Biên

Chú thích:

  • Thi sát hạch: yêu cầu học viên tập trung tại sân sát hạch lúc 07h (thi sáng), 13h (thi chiều).
  • Tổng ôn lý thuyết: yêu cầu học viên tập trung tại trung tâm lúc 08h30’ (học sáng), 14h (học chiều)

 

 
Chia sẻ:

Viết Bình luận