KHAI GIẢNG KHÓA Ô TÔ : B2K366

Thời gian còn lại :

"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Đăng ký ngay

Lịch tổng ôn lý thuyết + Lịch thi tháng 02/2020

Lịch thi chứng chỉ lái xe ô tô các hạng

Ngày thi chứng chỉ Khóa học Địa điểm thi

8h30' Sáng 02/02/2020

(B2K358+ B11K76) Long Biên Long Biên
8h30' Sáng 08/02/2020 B2K39, C-EK29, B2-DK33, D-EK21 Hà An Long Biên
8h30' Sáng 15/02/2020 (B2K359+ B11K77 +B11K78) Long Biên Long Biên

8h30' Sáng 16/02/2020

CK43, B11K46 Hà An Long Biên

8h30' Sáng 23/02/2020

B11K47 Hà An Long Biên

8h30' Sáng 23/02/2020

B2K40 Hà An

Sân tập lái xã Tân Dân, Sóc Sơn

Lịch học lý thuyết

Ngày  Nội dung Địa điểm
Sáng 09/02/2020 Ôn tập Luật GTĐB: ô tô Long Biên
Sáng 16/02/2020 Ôn tập Luật GTĐB: ô tô Long Biên
Chiều 23/02/2020 Ôn tập Luật GTĐB: mô tô hạng A1 Long Biên
Chiều 23/02/2020 Tổng ôn thực hành lái xe mô tô hạng A2 Long Biên

Ngày thi sát hạch lái xe mô tô

Ngày thi sát hạch
mô tô hạng A1
Ngày thi sát hạch
mô tô hạng A2
Địa điểm thi
Sáng 21/02/2020  

Trung cấp nghề GTCC

((Nhổn, Từ Liêm, Hà Nội)

Sáng 23/02/2020  

Trung cấp nghề GTCC

((Nhổn, Từ Liêm, Hà Nội)

Sáng 26/02/2020  

Trung cấp nghề GTCC

((Nhổn, Từ Liêm, Hà Nội)

Sáng 28/02/2020 Chiều 28/02/2020

 

Long Biên

 

Ngày thi sát hạch lái xe ô tô

Ngày thi sát hạch

Khóa học Địa điểm thi
Sáng 14/02/2020 Long Biên K358+B11K76 Long Biên
Sáng 17/02/2020 Nâng hạng D, E Gia Lâm
Sáng 23/02/2020 Hà An B2K39 + CK42 + CK43 + B11K46 Long Biên
Sáng 26/02/2020 Long Biên K359,B11K77,B11K78 Long Biên

Chú thích:

  • Thi sát hạch: yêu cầu học viên tập trung tại sân sát hạch lúc 07h (thi sáng), 13h (thi chiều).
  • Tổng ôn lý thuyết: yêu cầu học viên tập trung tại trung tâm lúc 08h30’ (học sáng), 14h (học chiều)

 

 
Chia sẻ:

Viết Bình luận