KHAI GIẢNG KHÓA Ô TÔ : B2K390

Thời gian còn lại :

"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Đăng ký ngay

Hotline : 0936251925

Lịch tổng ôn lý thuyết + Lịch thi

Lịch thi chứng chỉ lái xe ô tô các hạng

Ngày thi chứng chỉ Khóa học Địa điểm
8h30' sáng ngày 10/01/2021

B2K57HA, 

B11K69HA

Long Biên
8h30' sáng ngày 16/01/2021

B2K58HA, 

B11K70HA,

B11K71HA,

CK53

Long Biên
8h30' sáng ngày 17/01/2021

B2K385

Long Biên
8h30' sáng ngày 24/01/2021

B2K386

Long Biên

Lịch học lý thuyết

Ngày học Khóa học Địa điểm
Chiều 05/01/2021 Ôn tập Luật GTĐB mô tô Long Biên
Sáng 09/01/2021 Ôn tập Luật GTĐB ô tô Long Biên
Sáng 16/01/2021 Ôn tập Luật GTĐB ô tô Long Biên

Ngày thi sát hạch lái xe mô tô

 

Ngày thi sát hạch mô tô hạng A1 Ngày thi sát hạch mô tô hạng A2 Địa điểm
Sáng 06/01/2021   Long Biên
Sáng 07/01/2021   Long Biên
Sáng 16/01/2021   Từ Liêm
Sáng 24/01/2021 24/01/2021 Long Biên

Ngày thi sát hạch lái xe ô tô

Ngày thi sát hạch

Khóa học Địa điểm thi
Sáng 17/01/2021

Hà An

B2K57HA

B11K69HA

Long Biên
Sáng 23/01/2021

Hà An

B2K58HA

B11K70HA

B11K71HA

CK53

Long Biên
Sáng 28/01/2021

Long Biên

B2K385

Long Biên

Chú thích:

  • Thi sát hạch: yêu cầu học viên tập trung tại sân sát hạch lúc 07h (thi sáng), 13h (thi chiều).
  • Tổng ôn lý thuyết: yêu cầu học viên tập trung tại trung tâm lúc 08h30’ (học sáng), 14h (học chiều)

 

 
Chia sẻ:

Viết Bình luận