KHAI GIẢNG KHÓA Ô TÔ : B2K369

Thời gian còn lại :

"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Đăng ký ngay

Lịch học & thi

Lịch thi tháng 04/2017

Ngày thi sát hạch mô tô hạng A1

Ngày thi sát hạch mô tô hạng A2

Chiều 02/04/2017

 

Sáng 09/04/2017 Sáng 09/04/2017
Sáng 15/04/2017  
Sáng 23/04/2017 Sáng 23/04/2017

Ngày tổng ôn lý thuyết A1

 

Chiều 01/04/2017

 

Chiều 08/04/2017  
Chiều 22/04/2017  

 

Ngày thi chứng chỉ ô tô các hạng

Ngày thi sát hạch ô tô các hạng

Sáng 18/03/2017

( B1TĐ09 )

Sáng 12/04/2017

Sáng 26/03/2017

( B1TĐ10 )

Sáng 12/04/2017

Sáng 01/04/2017

(  B2K292 )

Sáng 12/04/2017

Sáng 08/04/2017

( B2K293 )

Sáng 25/04/2017

Sáng 09/04/2017

( D02 + E02 )

Sáng 16/04/2017

Sáng 16/04/2017

( B1TĐ11 )

Đang cập nhật...

Sáng 22/04/2017

( B2K294 )

Đang cập nhật...

Sáng 23/04/2017

( B1TĐ01HA + B2K01HA)

Đang cập nhật...

Ngày tổng ôn lý thuyết ô tô 

Sáng 02/04/2017
Chiều 23/04/2017

 

 

 

Chú thích:

  • Thi sát hạch: yêu cầu học viên tập trung tại sân sát hạch lúc 07h (thi sáng), 13h (thi chiều).
  • Tổng ôn lý thuyết: yêu cầu học viên tập trung tại trung tâm lúc 08h30’ (học sáng), 14h (học chiều)