KHAI GIẢNG KHÓA Ô TÔ : B2K383

Thời gian còn lại :

"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Đăng ký ngay

Hotline : 0936251925

Lịch học & thi

Lịch thi chứng chỉ lái xe ô tô các hạng

Ngày thi chứng chỉ Khóa học Địa điểm
8h30' sáng ngày 29/08/2020 B2K376, B11K89 Long Biên
8h30' sáng ngày 06/09/2020 B2K377 Long Biên
8h30' sáng ngày 12/09/2020

B2K49HA

Long Biên
8h30' sáng ngày 12/09/2020 B2K378 Tân Dân
8h30' sáng ngày 13/09/2020

B2K49HA, B11K59HA,

CK49

Long Biên

Lịch học lý thuyết

Ngày học Khóa học Địa điểm
Sáng 05/09/2020 Ôn tập Luật GTĐB ô tô Long Biên
Chiều 20/09/2020 Ôn tập Luật GTĐB ô tô Long Biên

Ngày thi sát hạch lái xe mô tô

 

Ngày thi sát hạch mô tô hạng A1 Ngày thi sát hạch mô tô hạng A2 Địa điểm
Sáng 12/09/2020

 

Long Biên
Sáng 18/09/2020   Long Biên
Sáng 29/09/2020 Chiều 29/09/2020 Long Biên
Sáng 30/09/2020   Từ Liêm

Ngày thi sát hạch lái xe ô tô

Ngày thi sát hạch

Khóa học Địa điểm thi
Sáng 13/09/2020

Long Biên

B2K376, B2K377, B1TĐK89

Long Biên
Sáng 24/09/2020

Long Biên

B2K378

Long Biên
Sáng 26/09/2020

Hà An

B2K49HA, B1TĐ59HA, CK49

Long Biên

Chú thích:

  • Thi sát hạch: yêu cầu học viên tập trung tại sân sát hạch lúc 07h (thi sáng), 13h (thi chiều).
  • Tổng ôn lý thuyết: yêu cầu học viên tập trung tại trung tâm lúc 08h30’ (học sáng), 14h (học chiều)