KHAI GIẢNG KHÓA Ô TÔ : B2K388

Thời gian còn lại :

"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Đăng ký ngay

Hotline : 0936251925

Lịch học & thi

Lịch thi chứng chỉ lái xe ô tô các hạng

Ngày thi chứng chỉ Khóa học Địa điểm
8h30' sáng ngày 04/12/2020

B2K383, B2K384

Tân Dân
8h30' sáng ngày 05/12/2020

B2K383, B2K384

Long Biên
8h30' sáng ngày 13/12/2020

B2K55HA, B11K66HA,

B11K67HA, B11K68HA,

CK52

Long Biên
8h30' sáng ngày 20/12/2020

B2K56HA

Long Biên

Lịch học lý thuyết

Ngày học Khóa học Địa điểm
Sáng  05/12/2020 Ôn tập Luật GTĐB ô tô Long Biên
Chiều  05/12/2020 Ôn tập Luật GTĐB mô tô Long Biên
Sáng  13/12/2020 Ôn tập Luật GTĐB ô tô Long Biên
Sáng  20/12/2020 Ôn tập Luật GTĐB ô tô Long Biên

Ngày thi sát hạch lái xe mô tô

 

Ngày thi sát hạch mô tô hạng A1 Ngày thi sát hạch mô tô hạng A2 Địa điểm
Sáng 02/12/2020   Long Biên
Sáng 12/12/2020   Long Biên
Đang cập nhật...   Từ Liêm
Đang cập nhật... Đang cập nhật... Long Biên

Ngày thi sát hạch lái xe ô tô

Ngày thi sát hạch

Khóa học Địa điểm thi
Sáng 10/12/2020

Long Biên

B2K383

Long Biên
Đang cập nhật...

Hà An

B2K55HA

B1TĐ66HA, 

B1TĐ67HA, 

B1TĐ68HA

CK52

Long Biên
Đang cập nhật...

Long Biên

B2K384

Long Biên
Đang cập nhật...

Hà An

B2K56HA

Long Biên

Chú thích:

  • Thi sát hạch: yêu cầu học viên tập trung tại sân sát hạch lúc 07h (thi sáng), 13h (thi chiều).
  • Tổng ôn lý thuyết: yêu cầu học viên tập trung tại trung tâm lúc 08h30’ (học sáng), 14h (học chiều)