KHAI GIẢNG KHÓA Ô TÔ : B2K394

Thời gian còn lại :

"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Đăng ký ngay

Hotline : 0936251925

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP LUẬT MÔ TÔ HẠNG A1

Chú ý 
- Những câu trả lời có từ như sau đều là ý đúng: Bị nghiêm cấm, Không được ... , 5 m, 5 năm 
- Những câu hỏi có từ " hành vi": có 2 ý để lựa chọn thì là 2 ý đúng 
                       
Các câu hỏi bắt đầu bằng từ "Khái niệm"              
                       
Câu 1 Khái niệm đường bộ: ý 1+2
Câu 13  Khái niệm người điều khiển giao thông: ý 2+3 
                       
Câu 4 Khái niệm làn đường: ý 2
Câu 8 Khái niệm đường ưu tiên: ý 2
Câu 10  Khái niệm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: ý 2
                       
Tất cả các câu hỏi Khái niệm còn lại bao gồm Câu 2: Vạch kẻ đường được hiểu ntn là đúng: ý 1
                       
Các câu hỏi về PTGTĐB: Câu 9,11,12
- Câu hỏi có từ " tham gia" chọn ý 1+2
- Câu hỏi không có từ " tham gia" chọn ý 1
                       
Câu hỏi về nồng độ cồn: Câu 17,18,19
- Câu hỏi có từ "ô tô" chọn ý 2 
- Câu hỏi có từ "mô tô" chọn ý 1
                       
Câu hỏi về hiệu lệnh của đèn và của người điều khiển giao thông
- Tại nơi đường giao nhau khi đèn điều kiển GT có tín hiệu vàng: Phải dừng lại trước vạch dừng
- Biển báo hiệu đường bộ gồm: Nhóm biển báo cấm + Nhóm biển chỉ dẫn
- Câu hỏi về hiệu lệnh của người điều khiển giao thông (Câu 35,36,37):  
Trong câu hỏi có từ "giang" chọn ý 1
Trong câu hỏi có từ "giơ" chọn ý 2
- Hiệu lệnh của người ĐKGT trái với hiệu lệnh của đèn và biển báo: Phải tuân thủ theo hiệu lệnh 
của người ĐKGT
- Biển có định lại có Biển tạm thời: Phải tuân theo biển tạm thời
- Cơ quan quy định đoạn đường cấm đi: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Sử dụng làn đường
- Người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong 1 làn đường và chỉ chuyển làn ở những nơi 
cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải đảm bảo an toàn
- Xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên 
làn đường bên trái
                       
Vượt xe
Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được vượt bên phải:
- Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái
- Khi xe điện đang chạy giữa đường
- Khi xe chuyên dùng đang làm việc giữa đường mà không thể vượt bên trái được
                       
Chuyển hướng xe
- Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường 
quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ, 
nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không
gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác
                       
Tránh xe đi ngược chiều
Các trường hợp nhường đường khi tránh nhau:
- Xe nào gần chỗ tránh hơn phải vào vị trí tránh 
- Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc
- Xe nào có chướng ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe không có chướng ngại vật 
đi trước
                       
Nhường đường tại nơi đường giao nhau
- Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe 
đi đến từ bên phải
- Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái
- Nhường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới
                       
Nguyên tắc sử lý trên sa hình
1- Xe vào nơi đường giao nhau: Xe nào vào nơi đường giao nhau trước thì xe đó được đi trước
2- Xe ưu tiên được đi trước: Thứ tự xe ưu tiên 
  - Cứu hỏa                   
  - Quân Sự                  
  - Công An                  
  - Cứu Thương                  
3- Xe ở trên đường ưu tiên:  Tại những nơi giao nhau giữa 1 đường ưu tiên và 1 đường không ưu 
tiên thì xe nào trên đường ưu tiên được đi trước
4- Hướng đi 
  - Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến nhường cho các xe đi đến 
  từ bên trái
  - Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến nhường cho các xe 
  đến từ bên phải
       + Xe nào rẽ phải và gần lỗi rẽ hơn được đi trước                                                                                                                 
       + Xe rẽ trái phải nhường cho xe đi thẳng và rẽ phải đi trước  
Chia sẻ: