KHAI GIẢNG KHÓA Ô TÔ : B2K394

Thời gian còn lại :

"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Đăng ký ngay

Hotline : 0936251925

Giáo trình học lái xe ô tô

Theo Quyết định 3671/QĐ-TCĐBVN ngày 26 tháng 09 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc ban hành bộ giáo trình khung đào tạo lái xe ô tô.

Chương trình đào tạo lái xe ô tô bao gồm các môn học:

1/ Pháp luật giao thông đường bộ,

2/ Cấu tạo và sửa chữa thông thường,

3/ Nghiệp vụ vận tải,

4/ Đạo đức người lái xe và văn hoá giao thông,

5/ Kỹ thuật lái xe.

Trung tâm đào tạo lái xe Long Biên sưu tầm, upload nội dung các môn học theo Giáo trình mới nhất dùng cho các lớp đào tạo lái xe ô tô của Tổng Cục đường bộ Việt Nam xuất bản năm 2018, nhằm giúp học viên tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, có đạo đức nghề nghiệp, có kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn.

Chia sẻ: